Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:1 + 9 =

TopGEN

 

Proč pojištění TopGEN?

 

 • Pojištění majetku je důležitý předpoklad stability firmy. Vélká škoda může znamenat přerušení činnosti vedoucí až k ukončení podnikání.
 • Připojištění odpovědnosti: dle zákona podnikatel odpovídá za škodu, která nastala někomu jinému v důsledku jeho podnikatelské činnosti.
 • TopGEN dokáže skloubit pojistnou ochranu z více produktů do jedné smlouvy dokážeme ušit pojištění na míru.
 • FLEXA se širším krytím, než je na trhu běžné (navíc kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk).
 • Odcizení stavebních součástí, náklady a vícenáklady do určitého limitu zdarma.
 • Pojištění odpovědnosti automaticky s o 20 % nižšími sazbami.
 • Pojistné plnění v nové ceně.


Co vše lze v rámci TopGENu pojistit:

 • Budovy, soubory budov
 • jiné stavby (spojovací mosty, rampy, oplocení, kanály, zpevněné plochy apod.)
 • Věci movité (i cizí) , technické a obchodní vybavení
 • Zásoby
 • Náklady a vícenáklady
 • Věci zvláštního charakteru (nosiče dat, peníze, cennosti, umělecká díla a věci zaměstnanců).


Proti jakým rizikům je možné pojistit:

 • Flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk),
 • voda z potrubí (únik vody, lom trubky) ,
 • přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu)
 • Povodeň – pojištěna je povodeň přirozená (způsobená např. přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod nebo tím, že voda z určitého území nemůže dočasně odtékat) i povodeň zvláštní (např. porucha vodního díla nebo nouzové řešení situace na vodním díle). Generali hradí i škody, ke kterým došlo průnikem vody kanalizací, pokud tato voda pochází prokazatelně v povodňových vod (bližší výklad viz VPP POD 2008/03).
 • Přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal)
 • Odcizení (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu)
 • Odcizení věcí na volném prostranství (např. sochy, pomníky apod.)
 • Prostý vandalismus (bez souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží)
 • Rozbití skla
 • Nepřímý úder blesku nebo přepětí
 • Přeprava movitých věcí a zásob / peněz
 • Strojní rizika – allriskové pojištění
 • Elektronická rizika – allriskové pojištění
 • Přerušení provozu


Pojištění odpovědnosti za škodu

Základní pojistné krytí
 • škody na životě, zdraví a věci
 • škody z držby nemovitosti sloužící provozu
 • škody na pronajaté nemovitosti
 • škody způsobené vadou výrobku
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven
 • čistě finanční škody

Rozšíření pojištění o škody
 • na věcech třetích osob
 • zpusobené na věcech v hlídaných šatnách
 • na věcech vnesených nebo odložených, vč. motorových vozidel
 • z provozu autoservisu / pneuservisu
 • z provozu mycích linek a ručního mytí vozidel
 • způsobené pozvolně působícími vlivy a srážkami
 • z rozšíření salmonelózy
 • na věcech zaměstnanců a návštěvníků
 • na životním prostředí