Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:5 + 5 =

Pojištění obcí

 

Program „Region“ byl speciálně vytvořen pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody:

 • Obcí, měst, městských částí, krajů, organizačních složek územních samosprávních celků
 • Společností ve vlastnictví územně samosprávního celku (např. Technické služby)
 • Příspěvkových organizací územních samosprávních celků (např. divadla, kulturní domy, školy apod.)
 • Příspěvkových organizací státu, organizačních složek státu (ministerstva, soudy apod.) a státních fondů
 • Bytových družstev

Pro zjednodušení je pro všechny výše uvedené instituce v celém tomto textu používán pojem „Obecní majetek“.

Co lze díky pojištění obcí Region pojistit?

 • Budovu, soubor budov
 • Movité věci
 • Věci zvláštního charakteru - např. peníze a cennosti, výstavní modely, věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • Náklady
 • Popř. další dle individuální poptávky klienta


Proti jakým nebezpečím je sjednat pojištění?

 • Flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk), voda z potrubí (únik vody, lom trubky) , přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu)
 • Povodeň – pojištěna je povodeň přirozená (způsobená např. přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod nebo tím, že voda z určitého území nemůže dočasně odtékat) i povodeň zvláštní (např. porucha vodního díla nebo nouzové řešení situace na vodním díle). Generali hradí i škody, ke kterým došlo průnikem vody kanalizací, pokud tato voda pochází prokazatelně v povodňových vod (bližší výklad viz VPP R 2009/02).
 • Přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal)
 • Odcizení (krádež vloupáním, loupež a to včetně vandalismu)
 • Odcizení věcí na volném prostranství (např. sochy, pomníky apod.)
 • Prostý vandalismus (bez souvislosti s krádeží vloupáním nebo loupeží)
 • Rozbití skla
 • Nepřímý úder blesku nebo přepětí
 • Přeprava movitých věcí a zásob
 • Přeprava peněz
 • Technická rizika – toto pojištění je určeno pro klienty, kteří vlastní stroje a zařízení určené k údržbě veřejné zeleně, popř. k udržování veřejného pořádku a bezpečí (např. multikáry, malotraktory, zásahová vozidla hasičského sboru, atp.). Pojištěno může být nebezpečí flexa, voda z potrubí, přírodní nebezpečí, odcizení a havárie.
 • Strojní rizika – all risks pojištění dle pojistných podmínek
 • Elektronická rizika – all risks pojištění dle pojistných podmínek
  • Odpovědnost za škodu
  • pojištění odpovědnosti obcí, měst, městských částí a obvodů za škodu vyplývající ze zákona o obecním zřízení
  • pojištění odpovědnosti státních orgánů a státních fondů nebo jiných organizačních složek státu za škodu (pouze v rozsahu jejich obecné odpovědnosti, nikoliv podle speciálního právního předpisu)
  • pojištění odpovědnosti družstev
  • možnost ujednat velké množství připojištění; např. pojištění odpovědnosti:
   • z výkonu státní a veřejné správy
   • zastupitelů
   • vzniklou osobám ve výkonu veřejných funkcí
   • obecní policie
   • obecního hasičského sboru
   • z provozu kulturních zařízení
   • z provozu sportovních zařízení


Proč si sjednat pojištění obecního majetku u Generali

 • Pojistný produkt Region je velmi variabilní, umožňuje „ušít“ pojistku na míru dle specifických potřeb a požadavků klienta
 • Výše pojistného je i přes velký rozsah nabízené pojistné ochrany na velmi příznivé úrovni a může být dále snížena i volbou spoluúčasti nebo ročního limitu pro výplatu pojistného plnění (základní rozsah pojištění se standardně sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč)
 • Pojištění řádně udržované nemovitosti se sjednává na novou cenu. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.
 • Lze uplatnit slevy za délku trvání pojištění, obchodní slevy, popř. slevy za bezeškodní průběh.

 Novinky

Klidně noste hlavu v oblacích, předtím se ale pojistěte

Svatý Valentýn, který nás čeká už tuto neděli 14. února, je sice „importovaným svátkem, Češi jej ale už přijali za vlastní.

Nepokažte si valentýnskou romantiku přízemními starostmi

Už tuto neděli, 14. února, nás opět čeká svátek zamilovaných – svatý Valentýn.