Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:4 + 3 =

Pojištění rekreačních objektů "Víkend"

 

Komu je pojištění určeno?

Všem vlastníkům rekreačních objektů včetně bytových jednotek využívaných k rekreačním účelům, nacházejících se na území České republiky.

 

Co je možné pojistit v rámci pojištění Víkend?

 • rekreační nemovitost (chata, chalupa, rekreační domek nebo bytová jednotka v osobním vlastnictví) včetně stavebních součástí,
 • vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna)
 • skleníky,
 • movité věci tvořící vybavení rekreační domácnosti (vč. jízdních kol, malotraktoru, sportovních potřeb, zahradní a údržbové techniky).


Proti čemu jsou rekreační nemovitosti a domácnosti v rámci pojištění Víkend pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem),
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu,
 • odcizení stavebních součástí,
 • krádež vloupáním, loupež movitých věcí
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla),

Dále je možné si pojistit
 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod,
 • pojištění odpovědnosti občana – vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti – za škodu.

Proč si pojistit rekreační objekt u pojišťovny Generali?

 • Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění podle jeho potřeb,
 • Pojistná smlouva je jednoduchá, přehledná a srozumitelná,
 • Pojištění Víkend představuje komplexní řešení pojištění Vaši rekreační nemovitosti a domácnosti včetně odpovědnosti za škodu na jedné smlouvě,
 • Součástí pojištění je zdarma Domovní asistence. Bezplatná asistenční služba Domovní asistence Vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
 • Řádně udržovaná nemovitost je pojištěna na novou cenu bez ohledu na její stáří. Naše definice nové ceny je vstřícnější klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě: Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou (zde je v zákoně uvedeno stejnou, což může být např. cena věci stejného opotřebení), stejného druhu a účelu.
 • Naše definice případného podpojištění je vstřícnější ke klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě; v případě totální škody obdrží klient sjednanou pojistnou částku.
 • Náklady na vyklizení místa škody (odvoz suti, stržení dosud stojících částí věci, přepravu a uskladnění použitelných zbytků apod.) v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
 • Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru jiného objektu.
 • Automatická indexace: přizpůsobování výše pojistné částky nárůstu hodnoty nemovitosti v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálů. Automatická indexace se provádí v případě, že s ní pojistník v pojistné smlouvě souhlasil. Automatickou indexaci může pojistník odvolat.


Domácí asistence

Se společností Europ Assistance jsme uzavřeli smlouvu o poskytování asistenční služby „Domovní asistence“. Tato služba je určena všem, kdo s námi uzavřou smlouvu o pojištění rodinného domu, bytové jednotky nebo rekreační nemovitosti. Tato služba je bezplatná.


Modelové příklady


Rekreační chata a rekreační domácnost s požadovanou pojistnou ochranou:

Pojistná částka 2 500 000 Kč, oplocení 50 000 Kč, movité věci (základní vybavení 200 000 Kč, jízdní kola 20 000 Kč, elektronika 20 000 Kč, zahradní technika 10 000 Kč).

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež movitých věcí
 • odcizení stavebních součástí (požadováno 5 000 Kč)
 • odpovědnost za škodu z vlastnictví nemovitosti s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev: 4 345