Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:4 + 2 =

Pojištění domácnosti s asistencí

 

Komu je pojištění určeno?

Všem členům trvale obývaných domácností bez ohledu na to, v jakém domě se tyto domácnosti nacházejí.

 

Co je zejména pojištěno v rámci pojištění domácnosti?

 • soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti
 • převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti
 • peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty
 • klenoty, šperky, drahé kovy a kameny
 • přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické přístroje
 • anténní systémy včetně satelitních
 • jízdní kola
 • jiné sportovní potřeby
 • kuchyňské a jiné domácí technické přístroje
 • textilní a dekorační předměty
 • osobní věci členů domácnosti
 • drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče)
 • příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky)
 • běžné zásoby potravin
 • knihy, rostliny, květiny apod.
 • dětské kočárky, invalidní vozíky
 • věci sloužící k výdělečné činnosti
 • stavební součásti pořízené na náklady pojištěného

Pojistit je možné i různé zdravotní pomůcky (inzulínové pumpy, zdravotní kočárky, kamerové zvětšovací lupy apod.), a to jak v rámci pojištění celé domácnosti, tak i samostatně.
Dále je možné pojistit garáž stojící na jiném pozemku než pojištěná domácnost včetně věcí v ní a bytovou jednotku v osobním vlastnictví bez společných částí domu.

 

Proti čemu jsou věci v rámci pojištění domácnosti pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, škody způsobené vodou z vlastního akvária
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, vandalismus v souvislosti s vloupáním, loupež

Dále je možné si pojistit
 • sklo pro případ rozbití (např. okna, skleněné plochy nábytku, sklokeramické varné desky)
 • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
 • škody způsobené zatékáním srážkové vody,
 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete.

Proč si pojistit domácnost u pojišťovny Generali?

 • Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění podle jeho potřeb.
 • Pojistná smlouva je jednoduchá, přehledná a srozumitelná.
 • Domácnost s asistencí představuje komplexní řešení pojištění Vaší domácnosti včetně odpovědnosti za škodu.
 • Součástí pojištění je zdarma Domácí asistence. Bezplatná asistenční služba Domácí asistence Vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma. Rovněž je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby zahrnující např. právní asistenci.
 • Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
 • Většina věcí je pojištěna na novou cenu. Naše definice nové ceny je vstřícnější klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě: Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou (zde je v zákoně uvedeno stejnou, což může být např. cena věci stejného opotřebení pořízená v bazaru), stejného druhu a účelu.
 • Naše definice případného podpojištění je vstřícnější ke klientovi než definice ze zákona o pojistné smlouvě; v případě totální škody obdrží klient sjednanou pojistnou částku.
 • Jízdní kola jsou pojištěna bez limitu. Pokud jsou umístěna v nebytových prostorech, je možné stanovit limit dle vlastní potřeby. Jízdní kola do 5 let po jejich prvním prodeji jsou pojištěna v nové ceně.
 • Dětské kočárky a invalidní vozíky jsou pojištěny i ve společných částech budovy.
 • V případě stěhování jsou po dobu 30 dnů pojištěny oba byty.
 • Náklady na vyklizení bytu, náklady na náhradní ubytování v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
 • Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru v jiném bytě.
 • Pojištěny jsou věci, které využíváte k výdělečné činnosti s limitem pojistného plnění 10.000 Kč. Tento limit můžete podle potřeby zvýšit.
 • Pojištění skla pro případ rozbití se vztahuje i na sklokeramické varné desky.
 • Sleva za bezeškodní průběh: pokud nebudete mít v pojistném roce žádnou pojistnou událost, sníží se Vám na další rok pojistné o 5 %. Ke snížení může dojít až 6x za dobu trvání pojistné smlouvy.

Domácí asistence

Se společností Europ Assistance jsme uzavřeli smlouvu o poskytování asistenční služby „Domácí asistence“. Tato služba je určena všem, kdo s námi uzavřou smlouvu o pojištění domácnosti. Tato služba je bezplatná. V pojistné smlouvě o pojištění Domácnosti je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby, které obsahují vyšší limity pro bezplatný asistenční zásah v případě havarijní situace, širší okruh poskytovatelů služeb, které Vám asistenční služby na požádání zajistí a tzv. právní asistenci. Právní asistenci můžete využít v případech souvisejících se spotřebitelskými spory, týkajícími se vybavení domácnosti, se spory o náhradu škody, s nájemními a podnájemními spory, se spory s dodavateli služeb a se sousedskými spory. Právní asistence zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo kontaktu na advokáta a 1 hodinu právní konzultace ZDARMA za účelem konzultace při sepisování nájemních a podnájemních smluv a při otázkách týkajících se výpovědi z nájmu bytu nebo nebytových prostor. Frekvence čerpání této služby není omezena.

Víte, že ...

S účinností od 1.9.2009 jsme zlevnili pojištění domácností nacházejících se v Praze až o 24 %?

Modelové příklady


Domácnost s nadstandardní požadovanou pojistnou ochranou:
Trvale obývaný byt 3 + 1, pojistná částka 900 000 Kč, z toho cennosti 60 000 Kč, elektronika 90 000 Kč, věci zaměstnavatele přinesené občas domů k výkonu práce 10 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč, řadová garáž v garážové kolonii 100 000 Kč a věci v ní 10 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním
 • povodeň
 • nepřímý úder blesku (požadováno 30 000 Kč)
 • rozbití skla (požadováno 10 000 Kč)
 • pojištění garáže jako nemovitosti
 • věci v garáži na živly + odcizení
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč.
Pojištění srážkové vody vzhledem k umístění bytu není požadováno.

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava    4 728 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.    3 828 Kč

Tatáž domácnost s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     3 250 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     2 350 Kč

Domácnost s jednodušším vybavením ale s nadstandardní požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 1 + 1, pojistná částka 500 000 Kč, z toho cennosti 50 000 Kč, elektronika 50 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním
 • povodeň
 • nepřímý úder blesku (požadováno 30 000 Kč)
 • rozbití skla (požadováno 10 000 Kč)
 • srážková voda
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     3 030 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     2 530 Kč

Tatáž domácnost s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     1 930 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     1 430 Kč