Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:3 + 3 =

Rizikové pojištění

 

Pro koho je určeno?

Rizikové životní pojištění je vhodnou volbou pro majitele závazku ve formě úvěru či půjčky, který chce krýt své blízké před případným finančním zatížením vzniklým jeho úmrtím. Může sloužit také jako dodatečná ochrana k existujícímu pojištění pro případ smrti nebo dožití. Nejedná se o produkty s efektem spoření -  po uplynutí pojistné doby toto pojištění zaniká bez náhrady.

 

Koho je možné pojistit?

Pojištěny mohou být fyzické osoby.

 

Možnost výběru ze dvou variant:


Rizikové životní pojištění za běžně placené pojistné
Rizikové pojištění pro případ smrti může sloužit také jako dodatečná ochrana k existujícímu pojištění pro případ smrti nebo dožití.

Rizikové životní pojištění se snižující se pojistnou částkou za běžně i jednorázově placené pojistné
Specifikem tohoto produktu je každoroční snižování pojistné částky o 1/n-tinu (kde n je pojistná doba) a se zkrácenou dobou placení. Toto pojištění je možné použít jako záruku pro banku či spořitelnu – jako jednu z garancí na poskytnutí půjčky nebo úvěru.

 

Výhody rizikového životního pojištění u Generali

  • Velmi levné pojištění
  • Pojistná ochranu již 5. den od sepsání návrhu do okamžiku počátku pojištění.
  • Možnost rozšíření pojistné ochrany o všechna dostupná doplňková pojištění.
  • Možnost rozdělení platby běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
  • Každoroční aktualizace pojistné částky i pojistného jako ochrana proti znehodnocení pojištění vlivem inflace.

Modelové příklady


Mladá žena, 25 let
Mladá žena (25 let) uzavřela smlouvu na rizikové pojištění se snižující se pojistnou částkou. Účelem pojištění je pokrytí úvěrového závazku ve výši 700 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jí momentálně naskytla příležitost uhradit pojištění jednorázově, vyhnula se každoroční zátěži placení pojistného a sjednala si variantu s jednorázovým pojistným.

Délka pojištění 25 let
Pojistná částka pro případ smrti 700 000 Kč
Jednorázové pojistné
14 924 Kč


Prosperující podnikatel, 32 let
Prosperující podnikatel (32 let) si vzal půjčku od banky ve výši 850 000 Kč. Aby zajistil splacení této půjčky i pro případ svého úmrtí, uzavřel si na stejně vysokou částku rizikové pojištění se snižující se pojistnou částkou. Pojistné hodlá platit ročně po dobu 12 let; pojistná doba v takovém případě činí 20 let.

Délka pojištění 20 let
Délka placení pojistného 12 let
Pojistná částka pro případ smrti
850 000 Kč
Částka, o kterou se každoročně snižuje pojistná ochrana
42 500 Kč
Měsíční pojistné
249 Kč