Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 8 =

"Lvíček" Generali

 

Pro koho je určené?

Pojištění Lvíček Generali je ideálním a variabilním produktem pro zabezpečení dětí. Je možné ho uzavřít ve dvou variantách, které se liší rozsahem pojistné ochrany.

 

Koho je možné pojistit?

Pojištění Lvíček Generali lze sjednat pro děti ve věku 0 – 13  let s možností jeho doplnění o úrazové pojištění. Pojišťovna Generali umožňuje uzavřít toto pojištění také pro 14leté dítě, avšak bez doplňkového pojištění úrazu pro toto dítě v rámci smlouvy – v případě zájmu lze úrazové pojištění dítěte sjednat na samostatné smlouvě.

 

Jak je možné díky pojištění Lvíček Generali investovat?

Životní pojištění Lvíček Generali vám dovoluje nepravidelně investovat mimořádné finanční prostředky pro navýšení konečné částky. Peníze z navýšených investic lze pak kdykoli čerpat formou částečného odkupu.
Lvíček Generali chrání vaše dítě i v případě, že dojde k úmrtí pojistníka (dospělého). Za takové situace převezme placení dalšího pojistného pojišťovna Generali, bez omezení nároků na plnění z tohoto pojištění.

Výhody pojištění Lvíček Generali

  • Pojistná ochrana již 5. den po sepsání návrhu smlouvy a zaplacení pojistného,
  • Možnost přerušení placení pojistného na dobu jednoho roku, a to až třikrát během pojistné doby.
  • Možnost rozdělit platbu běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
  • Možnost změny pojistného: Po uplynutí druhého pojistného roku mohou klienti požádat o snížení pojistného; o zvýšení pojistného lze zažádat kdykoli.
  • Variabilita v průběhu smlouvy: Možnost kdykoli nastavit poměr mezi spořením a pojistnou ochranou.
  • Možnost změny rozsahu pojistné ochrany kdykoli v průběhu trvání smlouvy.


Modelové příklady


Otec (28 let) pro jednoletou dceru
Mladý pár se již rok těší z přírůstku dcery do jejich rodiny. Oba mladí lidé se shodli na tom, že je třeba přemýšlet i nad budoucností jejich dcery (1 rok) a chtějí jí proto usnadnit vstup do samostatného života. Otec (28 let) proto sjednal pojištění Lvíček Generali, za které platí každý měsíc 1 000 Kč. Oba rodiče požadují také pojistnou ochranu jejich dcery v případě, že by u ní došlo k nějakému úrazu.

Délka pojištění 17 let
Zproštění od placení pojistného v případě smrti pojistníka ano
Pojistná částka / max. krytí z trv. následků úrazu (dcera)
300 000 / 1 500 000 Kč
Denní odškodné / při hospitalizaci (dcera)
120 / 240 Kč / den
Měsíční pojistné
1 000 Kč
Výplata při dožití (dcera) – zhodnocení 4 % *
206 431 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Mladá matka – samoživitelka (32 let) pro sedmiletého syna
Mladá žena – samoživitelka (32 let) uzavřela pro svého sedmiletého syna pojištění Lvíček Generali. Má tak jistotu, že její syn dostane v okamžiku dospělosti naspořené finanční prostředky. Navíc si tím zajistila, že v případě jejího úmrtí bude smlouva dál hrazena Generali. Dopady nepříznivých životních situací na sebe i syna eliminuje také sjednáním životního balíčku (pojištění pro případ smrti a plné invalidity). Vzhledem k věku jejího syna považuje za důležité připojistit jej pro případ úrazu. Výši pojistného zvolila tak, aby ji příliš nezatěžovalo s tím, že pokud se jí v budoucnosti naskytne možnost, vloží na smlouvu jednorázově i mimořádné pojistné.

Délka pojištění 11 let
Zproštění od placení pojistného ano
Pojistná částka pro případ smrti (matka)
100 000 Kč
Pojistná částka pro případ plné invalidity (matka)
100 000 Kč/ den
Pojistná částka / max. krytí z trvalých následků úrazu (syn)
100 000 / 500 000 Kč
Denní odškodné / při hospitalizaci (syn)
40 / 80 Kč / den
Měsíční pojistné
500 Kč
Mimořádné pojistné (ve 4. roce)
20 000 Kč
Výplata při dožití (syn) – zhodnocení 4 % *
79 779 Kč / den
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.