Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:1 + 4 =

Kapitálové pojištění

 

Pro koho je určeno?

Kapitálové životní pojištění je určeno pro osoby spíše konzervativní s požadavkem 100% garance zhodnocení vložených prostředků.

 

Koho je možno pojistit?

Fyzické osoby ve věku 0-100 let. Varianta pro případ dožití je vhodná i pro osoby se zhoršeným zdravotním stavem.

 

Možná připojištění:

 • zproštění od placení v případě plné invalidity,
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění závažných onemocnění,
 • připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním,
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů,
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
 • hospitalizace následkem úrazu,
 • doplňkové pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici,
 • doplňkové pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,
 • připojištění plné invalidity.


Jaké výhody má kapitálové pojištění Generali

 • Možnost rozdělit platbu běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
 • Pojistná ochrana již 5. den od sepsání návrhu do okamžiku počátku pojištění.
 • Rozšíření pojistné ochrany s volitelnými doplňkovými pojištěními.
 • Možnost každoroční aktualizace pojistné částky i pojistného jako ochranu proti znehodnocení investic vlivem inflace.
 • Výhoda daňové úspory.
 • Možnost úspory při pojistném nad 40 000 Kč ročně.


Modelové příklady


Muž, 45 let
Muž (45 let) si uzavřel klasické kapitálové životní pojištění se zproštěním od placení pojistného. Toto pojištění je pro něj atraktivní jednak tím, že mu garantuje při dožití výplatu s příslibem podílů na zisku a jednak tím, že v případě plné invalidity převezme placení pojistného pojišťovna Generali. Výhodnost pojištění umocňuje možnost využití daňového zvýhodnění.

Délka pojištění 15 let
Pojistná částka pro případ smrti a dožití 250 000 Kč
Zproštění od placení pojistného
ano
Roční pojistné
19 169 Kč
Roční úspora na dani (III. daňové pásmo)
3 000 Kč
Pojistné plnění při dožití - zhodnocení 5 %*
301 562 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Třicetiletý muž pro svého novorozeného syna
Třicetiletý muž uzavřel pro svého novorozeného syna kapitálové pojištění s pevnou lhůtou výplaty, aby se o jeho syna v případě, že by tento muž zemřel, postarala pojišťovna a na konci pojistné doby mu vyplatila garantovanou hodnotu pojistného plnění. Naopak při dožití této smlouvy on sám vyplatí tyto prostředky svému synovi jako příspěvek na jeho studia.

Délka pojištění 20 let
Pojistná částka pro případ smrti a dožití 242 866 Kč
Roční pojistné
12 000 Kč
Výplata při dožití - zhodnocení 5 %*
290 427 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Muž, 50 let
Muž ve věku 50 let si uzavřel kapitálové životní pojištění pro případ dožití. Toto pojištění je pro něj výhodné zejména proto, že si může bezpečně spořit na svůj důchod. Do tohoto pojištění může navíc vstoupit, aniž by byl u něho jakýmkoli způsobem posuzován zdravotní stav. Výhodnost své investice chce zvýraznit také tím, že si o zaplacené pojistné sníží daňový základ.

Délka pojištění 15 let
Pojistná částka pro případ dožití 178 094 Kč
Roční pojistné
12 000 Kč
Roční úspora na dani (III. daňové pásmo)
3 000 Kč
Pojistné plnění při dožití - zhodnocení 5 %*
216 258 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.