Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:2 + 8 =

Investiční pojištění "Future"

 

Pro koho je investiční životní pojištění určené?

V nejširší možné míře nabízíme výhody pojištění Future pro dospělé, ve variantě Future Junior lze pojistit i děti. Tato smlouva může vaše dítě doprovázet celým jeho životem, aniž byste museli smlouvu upravovat či měnit v jejím průběhu.

 

Koho je možno pojistit?

Pojištění Future a Future Junior lze sjednat pro každého jedince.

 

Možné připojištění:

 • zproštění od placení v případě plné invalidity,
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění plné invalidity,
 • připojištění závažných onemocnění,
 • připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním,
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů,
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
 • hospitalizace následkem úrazu,
 • doplňkové pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici,
 • doplňkové pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.


Výhody pojištění u Generali

 • Kombinuje velmi kvalitní pojistnou ochranu za rozumné peníze s maximálním zhodnocením vložených prostředků.
 • Minimální administrativa: U dětské pojistky jedna smlouva na celý život.
 • Ojedinělý produkt na českém trhu.


Modelové příklady


Klientka, 30 let
Klientka (30 let) si otevřela v bance půjčku, jejíž jistinu se rozhodla pokrýt investičním pojištěním FUTURE. Přestože to po ní banka striktně nevyžaduje, sjednala si rovněž doplňkové pojištění zproštění od placení v případě přiznání plného invalidního důchodu, aby byla schopna platit pojištění i v případě nenadálé invalidity úrazem či nemocí.
Přestože by jí k úhradě tohoto pojištění stačilo platit 445 Kč měsíčně, chce si tato klientka na smlouvě ještě trochu spořit, a proto platí 600 Kč měsíčně.

Délka pojištění 30 let
Pojistná částka pro případ smrti 1 500 000 Kč
Minimální měsíční pojistné
445 Kč
Skutečně placené měsíční poplatné
600 Kč
Hodnota investice při dožití - zhodnocení 5 %*
197 710 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se hodnoty investice pouze na odhadech.

Zajíštěný muž, 45 let
Zajištěný muž zralého věku (45 let) se rozhodl využít synergie investice a pojištění v rámci produkt FUTURE. Začal do pojištění měsíčně vkládat částku 1 000 Kč, protože ví, že si ji může daňově odečíst. V rámci zaměstnaneckých výhod mu ze stejných důvodů navíc jeho zaměstnavatel přispěje na pojištění ještě další částkou ve výši 500 Kč. To tohoto muže motivuje k odvážnější investici do akciových fondů.
Aby měl však jistotu kvalitního pojištění, sjedná si také pojistnou částku pro případ smrti a doplňkové pojištění hospitalizace.

Délka pojištění 20 let
Pojistná částka pro případ smrti 500 000 Kč
Denní dávka v případě hospitalizace
500 Kč
Měsíční pojistné
1 500 Kč
Hodnota investice při dožití - zhodnocení 6 %*
396 970 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se hodnoty investice pouze na odhadech.

Jáchym, 3 roky
Jmenuji se Jáchym a jsou mi 3 roky. Svým rodičům dělám zatím jenom velikou radost, ale maminka říkala, že by bylo dobré mě taky pojistit, protože na mě nemůžou pořád jenom dohlížet. Navíc se mnou chodí čím dál častěji na výlety do přírody, kde na mě číhají klíšťata a další paraziti. Rozhodli se proto s tatínkem uzavřít pro mě investiční pojištění FUTURE. Budou mít tak klidnější spaní a navíc mi můžou přilepšit do budoucna.

Délka pojištění 25 let
Pojistná částka pro případ smrti 2 000 Kč
Pojistná částka závažných onemocnění
200 000 Kč
Pojistná částka trvalých následků / max. plnění
100 000 / 500 000 Kč
Denní odškodné / při hospitalizaci
100 / 200 Kč / den
Roční pojistné
10 000 Kč
Hodnota investice při dožití – zhodnocení 5 %*
371 236 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se hodnoty investice pouze na odhadech.