Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:1 + 7 =

Investiční pojištění "Clever Invest"

 

Pro koho je určené?

Pokud jste se už někdy rozhodovali nad tím, zda zajistit svou rodinu proti životním rizikům anebo spíše realizovat své sny a přání prostřednictvím výhodných investic, pak je toto pojištění určeno právě vám.

 

Koho je možno pojistit?

Pojistit lze všechny od 0 do 100 let. Je tedy určeno přímo pro vás a díky variantě Clever Invest Junior můžete investiční pojištění využít jako investici ve prospěch vašich dětí. Clever Invest Junior vám samozřejmě nabízí všechny výhody investičního pojištění. V dětském věku navíc dochází k úrazům častěji, a proto vám dáváme možnost sjednat k tomuto pojištění kvalitní úrazové pojištění, a to za velmi nízkou, můžeme říct přímo dětskou cenu.

 

Možné připojištění:

 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění plné invalidity,
 • připojištění závažných onemocnění,
 • připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním,
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů,
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
 • pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici,
 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,
 • pojištění pro případ plné trvalé invalidity způsobené úrazem.


Proč se pojistit u Generali

Další výhody investičního životního pojištění:
 • Změna alokace a přemístění podílových jednotek zdarma,
 • jedna smlouva po celý život,
 • pojistná ochrana již 5. den,
 • přerušení placení pojistného,
 • možnost uzavření variant bez posuzování zdravotního stavu pojištěného,
 • přemístění podílových jednotek,
 • daňové zvýhodnění.


Modelové příklady


Klient, 25 let
Klient (25 let) si uzavřel investiční životní pojištění s měsíčně placeným pojistným ve výši 500 Kč. V tomto věku nemá potřebu krýt riziko smrti, naopak vzhledem ke svému aktivnímu způsobu života považuje za důležité sjednat si pojistnou ochranu pro případ úrazu. Protože investiční chování klienta je značně konzervativní, bude převážně investovat do Peněžního a Dluhopisového fondu, čímž se spokojí s jistým a stabilním ročním výnosem 4 %*. Přestože si klient sjednal krytí úrazových rizik, nebude u něj pojišťovna Generali zkoumat zdravotní stav.

Délka pojištění 25 let
Pojistná částka pro případ smrti 2 000 Kč
Pojistná částka / max. krytí trvalých následků
100 000 / 500 000 Kč
Denní odškodné / při hospitalizaci
100 / 200 Kč / den
Měsíční pojistné
500 Kč
Hodnota investice při dožití – zhodnocení 4 %*
171 459 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Zajištěný muž, 48 let
Zajištěný muž (48 let) je ochoten v zájmu dosažení nejvyššího výnosu podstoupit i určité investiční riziko, proto svoje finanční prostředky uloží do Smíšeného a Akciového fondu. Zvolí si speciální variantu, na niž bude hradit 1 000 Kč měsíčně, také proto, aby mohl využít daňové výhody. Přesně po dvou letech od počátku pojištění se mu naskytne příležitost investovat mimořádně dalších 50 000 Kč; rozhodne se tedy vložit tuto částku rovněž do pojištění a umocnit tak efektivnost svého pojištění.

Délka pojištění 12 let
Pojistná částka pro případ smrti 2 000 Kč
Měsíční pojistné
1 000 Kč
Mimořádné pojistné (na počátku třetího roku)
50 000 Kč
Roční úspora na dani (III. daňové pásmo)
1 800 Kč
Hodnota investice při dožití – zhodnocení 6 %*
254 114 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Jindra, 3 roky
Rodiče tříletého Jindry chtějí uzavřít pro svého syna pojistnou smlouvu, která by mu se vstupem do plnoletosti usnadnila start do samostatného života. Zároveň mu však chtějí dát možnost, aby smlouvu v dospělosti převzal na sebe a případně si ji upravil podle svých aktuálních požadavků. Pojištění Clever Invest JUNIOR vyhovuje přesně těmto požadavkům. V tuto chvíli jsou Jindrovi rodiče sami schopni dávat stranou 500 Kč měsíčně. A jelikož vědí, že v dětském věku dochází často k úrazům, sjednají mu také úrazové připojištění. Přes tento fakt nebude Generali Pojišťovna a.s. zkoumat zdravotní stav malého Jindry.

Délka pojištění 17 let
Pojistná částka pro případ smrti 2 000 Kč
Pojistná částka / max. krytí trvalých následků
200 000 / 1 000 000 Kč
Denní odškodné / při hospitalizaci
80 / 160 Kč / den
Měsíční pojistné
500 Kč
Hodnota investice při dožití – zhodnocení 5 %*
111 982 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

 Ke stažení