Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:8 + 5 =

Generali "Life"

 

Pro koho je určeno?

Program Generali Life představuje ideální a variabilní produkt pro celé rodiny. Pojištění navíc nabízí volbu speciální varianty produktu, která je zaměřená na maximalizaci svého investičního charakteru a u níž se nemusíte zatěžovat vyplňováním jakéhokoli zdravotního dotazníku či prohlášení o svém zdravotním stavu.

 

Koho je možné pojistit?

 • Program Generali Life – lze pojistit dospělou osobu a 2 děti.
 • Program Generali Life Plus – lze pojistit 2 dospělé osoby a 4 děti.
Varianta se zjednodušeným posuzováním medicínského rizika u produktu Generali Life umožňuje pojistit také osoby, které jsou ze zdravotních důvodů pro klasické kapitálové životní pojištění nepojistitelné. Toto pojištění ocení rovněž  osoby, které jsou registrované v nějakém sportovním klubu.

Pojištění může krýt následující rizika:

 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění plné invalidity,
 • připojištění závažných onemocnění,
 • připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním,
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů,
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
 • pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici,
 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,
 • pojištění pro případ plné trvalé invalidity způsobené úrazem.


Výhody pojištění Generali Life a Generali Life Plus

Další výhody investičního životního pojištění:
 • Možnost zahrnout nové osoby do stávající smlouvy.
 • Možnost rozšíření či vyloučení dílčí pojistné ochrany u stávajících osob.
 • Pojistná ochrana již 5. den od sepsání návrhu do okamžiku počátku pojištění.
 • Možnost přerušení placení pojistného na dobu jednoho roku, a to až třikrát během pojistné doby.
 • Možnost rozdělit platbu běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
 • Možnost předběžného pojištění na období od uzavření návrhu do okamžiku počátku pojištění.
 • Možnost změny pojistného: po uplynutí 2. pojistného roku mohou klienti požádat o snížení pojistného; o zvýšení pojistného lze zažádat kdykoli.
 • Možnost výběrů investic v průběhu pojištění.
 • Možnost změny pojistné částky: pojistnou částku lze měnit kdykoli při zohlednění dostačitelnosti pojistného.
 • Možnost bezplatné změny pojistného
 • Možnost mimořádných výběrů a mimořádných vkladů v průběhu pojištění.


Modelové příklady


Mladá rodina
Mladá rodina se rozhodla využít možnosti pojistit všechny své členy na jedné smlouvě. Otec (35 let) chce mít pojištěno riziko úmrtí a riziko závažných onemocnění ve výši 300 000 Kč. Matka (31 let) považuje za nejdůležitější ve vztahu ke své osobě především pojištění rizika možného pobytu v nemocnici. Proto zvolila výši denní dávky při pobytu v nemocnici na částku 500 Kč za den. Pro svou 6letou dceru připojistili ještě trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % na částku 100 000 Kč a pojištění denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů na 40 Kč denně.

Délka pojištění 15 let
Pojistná částka pro smrt 300 000 Kč
Pojistná částka závažných onemocnění
300 000 Kč
Denní dávka při hospitalizaci
500 Kč /den
Pojistná částka trvalých následků úrazu
100 000 Kč
Denní odškodné
40 Kč / den
Roční pojistné
15 000 Kč
Výplata při dožití - zhodnocení 4 % *
165 851 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Matka (35 let) pro své tři děti ve věku 2, 9 a 11 let
Matka (35 let) se rozhodla pro své tři děti ve věku 2, 9 a 11 let uzavřít komplexní úrazové pojištění, a navíc by ráda z takové smlouvy obdržela plnění při dožití této smlouvy za 10 let. Chce mít rovněž jistotu, že v případě úmrtí bude pojistná částka (300 000 Kč) rozdělena mezi její děti. Nejoptimálnější se jí jeví produkt Generali Life Plus, vzhledem k momentální finanční situaci je však ochotna do něj měsíčně vkládat maximálně 500 Kč, do budoucna ovšem uvažuje o zvýšení pojistného.

Pohlaví
žena
Věk
35 let
Délka pojištění
10 let
Pojistná částka pro smrt
300 000 Kč
Pojistná částka pro smrt úrazem (každé z dětí)
30 000 Kč
Pojistná částka trvalých následků úrazu (každé z dětí)
50 000 Kč
Pojistná částka denního odškodného (každé z dětí)
50 Kč
Měsíční pojistné
500 Kč
Výplata při dožití - zhodnocení 4 % *
39 736 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.