Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 2 =

Doplňková pojištění

 

Pro koho jsou doplňková pojištění určena?

Smyslem připojištění je ještě víc pokrýt či zcela eliminovat negativní dopad rizik, který by přesahoval rámec pojistné ochrany hlavního produktu. Doplňková pojištění jsou tedy pro klienty uzpůsobena tak, aby pružně reagovala na rozmanitost rizik vyplývajících z různých životních situací.

 

Koho je možno pojistit?

Každé připojištění má své specifické požadavky.

 

Jednotlivá připojištění:

 • pojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • pojištění plné invalidity,
 • pojištění závažných onemocnění,
 • pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (od 10 % nebo od 0,001 %),
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů,
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami,
 • pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici,
 • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,
 • pojištění pro případ plné trvalé invalidity způsobené úrazem,
 • rizikové doplňkové pojištění.


Proč je výhodné uzavřít doplňková pojištění u Generali?

 • Tabulky plnění jsou klientům volně k dispozici.
 • Pojistné plnění je garantováno po celou dobu existence smlouvy.
 • Minimalizujete riziko, které přesahuje vaši běžnou pojistku.
 • Doplňkové pojištění je velmi snadné kombinovat s dalšími pojistnými produkty Generali.
 • Vyhnete se zbytečné administrativní zátěži.