Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 1 =

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 

Pro koho je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli určeno?

 • Zaměstnancům podle zákoníku práce
 • Příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby


Jaké druhy škod pojištění kryje?

 • Škody na životě
 • Škody na zdraví
 • Skody vzniklé poškozením či zničením věcí
 • Finanční škody vyplývající ze škody na životě, zdraví, věci
 • Čistě finanční škody


Individuální smlouva přesně pro vaše zaměstnání?

Pojištění zohledňuje, zda při výkonu zaměstnání:
 • řídíte motorové vozidlo zaměstnavatele,
 • obsluhujete pracovní stroje jako např. vysokozdvižný nebo nízkozdvižný vozík, jeřáb,
 • přebíráte pracovní nástroje a pomůcky proti písemnému potvr­zení, ale i služební mobilní telefony, notebooky atd.
 • jste vysíláni na pracovní cesty do zahraničí,
 • můžete zapříčinit udělení pokuty či penále svému zaměstnavateli ze strany orgánu státní správy či samosprávy,


Výhody pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody u Generali

 • Individuální přístup ke sjednávání pojistných smluv.
 • Možnost výběru výše spoluúčasti