Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:4 + 6 =

Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti

 

Pro koho je pojištění odpovědnosti z provozní činnosti určeno?

Pojištění je určeno pro podnikatele, kteří ze zákona odpovídají za škody způsobené provozní činností.

 

Pojištění může krýt následující rizika:

 • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
 • Škody způsobené na najaté nemovitosti výbuchem, požárem nebo vodou z potrubí
 • Finanční škody vyplývající ze škody na životě, zdraví, věci
 • Čistě finanční škody


Připojištění

Kromě základního rozsahu pojištění lze sjednat rozšíření pojištění v rozsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům klienta, např. připojištění odpovědnosti za škodu:
 • způsobenou vadným výrobkem,
 • na věcech užívaných,
 • na životním prostředí,
 • vzniklé na území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA a Kanady).


Výhody pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti u Generali

 • Možnost sjednání pojistné smlouvy samostatně nebo spolu s pojištěním majetku v rámci produktu [Podnikání].
 • Individuální přístup ke sjednávání pojistných smluv.
 • Příznivější podmínky pojištění.