Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:2 + 7 =

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu nabízí ochranu pro každého. Pomůže vám v případě oprávněných nároků na náhradu škody ze strany třetích osob, pokud svojí činností způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte. Pojištěním se dále chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na vás budou neoprávněně vzneseny.

 

Co je možno pojistit?

Pojištění podle volby může zahrnovat pojištění odpovědnosti:
 • Občana za škodu v běžném občanském životě
 • Vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti
 • Vlastníka budovy/díla ve stavbě
 • Vlastníka budovy/díla v demolici
 • Vlastníka/opatrovatele zvířete – psa, koně hospodářských zvířat

 

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

 • Pojišťovna uhradí případné škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci a finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá
 • Pojištěný má také nárok na náhradu některých nákladů případného trestního či občanského soudního řízení


Výhody pojištění odpovědnosti občanů za škody u Generali

 • Možnost sjednání pojistné smlouvy samostatně nebo v různých variantách, např. spolu s jiným pojištěním.
 • Komplexní ochrana před škodami způsobenými třetím osobám.
 • U odpovědnosti vlastníka/opatrovatele psa není rozlišované, o jaké plemeno psa se jedná.