Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:9 + 9 =

Pojištění právní ochrany

 

Pro koho je určené?

 • Pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla.
 • Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla (vhodné pro řidiče z povolání).


Co je možno pojistit?

 • náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele,
 • odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení,
 • odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení,
 • náklady na soudní řízení,
 • náklady na vypracování znaleckého posudku,
 • výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný,
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 000Kč, a to ve formě bezúročné půjčky.


Jak uzavřít pojistnou smlouvu

 • Navštívit / kontaktovat jedno z prodejních míst Generali,
 • přímo u smluvních autoprodejců


Výhody pojištění právní ochrany u Generali

 • Hájíme vaše zájmy u soudu na vlastní náklady.
 • Pojistka vám zajístí ochranu na celém území Evropy.
 • Uhradíme za vás i kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 000 Kč, a to ve formě bezúročné půjčky.