Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:9 + 9 =

Havarijní pojištění RETRO

 

Pro koho je havarijní pojištění RETRO určeno?

Havarijní pojištění RETRO je ideální řešení pro majitele starších vozidel ve věku 6-20 let a ochrání vaše vozidlo v případech poškození, zničení nebo odcizení vozidla.

Jaká vozidla je možné pojistit?

Havarijní pojištění RETRO si můžete sjednat pro všechna osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t ve věku 6-20 let, pokud obvyklá cena vozidla k datu vstupu do pojištění nepřesáhne 250 000,- Kč.

Jaké jsou limity pojistného plnění?

Můžete si vybrat ze 7 variant limitů (s ohledem k aktuální ceně vozidla) ve výši 50 tisíc Kč, 75 tisíc Kč, 100 tisíc Kč, 125 tisíc Kč, 150 tisíc Kč, 175 tisíc Kč a 200 tisíc Kč, kdy vámi zvolený limit je horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného období. Pokles ceny vozidla v čase nemá vliv na výši sjednaného limitu.

Jaká je výše spoluúčasti?

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pouze 1 %, minimálně však 3 000,- Kč.

Jaký je způsob likvidace oprávněných nároků?

  • částečná škoda: výše náhrady je stanovena formou rozpočtu (nečeká se na fakturu za opravu)
  • totální škoda: hrazena je obvyklá cena vozidla k datu vzniku pojistné události

Jaké varianty havarijního pojištění RETRO si můžete sjednat?

Můžete si vybrat ze 2 variant rozsahu pojistné ochrany, přičemž jednotlivé varianty se liší rozsahem pojištěných rizik.

1. RETRO (v rozsahu Allrisk)
Ochraní vaše vozidlo proti všem rizikům, zejména pak jedná-li se o tato rizika:


Mezi další výhody RETRO (v rozsahu Allrisk) patří:2. RETRO (živelní události, odcizení, vandalismus)
Pro dobré řidiče, kteří chtějí být chráněni před neovlivnitelnými událostmi, kterými jsou:


Mezi další výhody RETRO (živelní události, odcizení, vandalismus) patří: