Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:1 + 9 =

Pojištění plodin

 

Pro koho je pojištění určené?

Pojištění je určené všem, kteří se zabývají pěstováním plodin za účelem hospodářského přínosu

 

Co je možno pojistit?

Obilniny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zelenina, krmné pícniny na orné půdě, trvalé travní porosty, luskoviny, jahody, chmel, vinnou révu, květiny za účelem prodeje.

 

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

  • Krupobití
  • Živel – zahrnuje požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromu nebo stožáru.
  • Krupobití a vichřice
  • Záplava a povodeň
  • Záplava a povodeň v důsledku přívalového deště
  • Vymrznutí ozimé řepky