Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:6 + 2 =

Pojištění farem

 

Pro koho je pojištění určené?

Pojištění je určené všem, kteří podnikají v zemědělství na území ČR.

 

Co je možno pojistit?

 • Nemovitosti
 • Zemědělskou techniku
 • Zásoby a movité věci
 • Peníze a ceniny
 • Věci na volném prostranství
 • Nosiče dat


Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

 • FLEXA (požár, přímý úder blesku,výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk)
 • Voda z potrubí
 • Přírodní nebezpečí
 • Povodně
 • Přírodní katastrofy
 • Odcizení
 • Vniknutí cizího předmětu do stroje
 • Havárie stroje