Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:9 + 4 =

Rizikové inženýrství

 

Jaká je naplň a poslání rizikového inženýrství Generali?

  • Rizikové inženýrství je nedílnou součástí procesu upisování průmyslových rizik. Jeho činnost je velmi podstatná, jak v průběhu sjednávání pojistné smlouvy, tak i v průběhu trvání či její obnově.
  • Rizikové inženýrství umožňuje postihnout aktuální úroveň jednotlivých nebezpečí, pomáhá také rizikům předcházet.
  • Rizikové inženýrství především umožňuje zlepšit řízení rizika. Sníženo je tak nebezpečí vzniku nepředvídatelných událostí a zároveň se minimalizují ekonomické dopady pro případ, že k takové události dojde.
  • Generali Pojišťovna a.s. umožňuje svým klientům úzkou spolupráci s rizikovými inženýry. U dlouhodobých klientů, jako nadstandardní péči, provádějí rizikoví inženýři periodické prohlídky s cílem postupného snižování rizika. Na základě poznatků z rizikových prohlídek zpracovávají návrhy opatření a doporučení ke snížení rizika.
  • Skupina rizikového inženýrství v souladu se svojí odbornou způsobilostí také poskytuje na základě požadavků klientů poradenství a školení v oblasti prevence požární ochrany a rizika odcizení.

Jaké výhody má rizikové inženýrství Generali?


  • Díky důkladným zprávám rizikových inženýrů získáte podklady pro pojistnou ochranu, která skutečně přesně vyhovuje vašim potřebám.
  • Rizikové inženýrství pomáhá snižovat nebezpečí vzniku pojistné události.
  • Pokud dojde k pojistné události, spolupráce s rizikovým inženýrstvím pomáhá ke snížení ekonomických dopadů na klienta.
  • Rizikové inženýrství poskytuje klientům Generali zdarma unikátní službu na našem pojistném trhu – inspekční prohlídky termokamerou.


Termokamera

Termokamerou se provádí analýza rozložení teplotního pole na povrchu tělesa bezkontaktním způsobem. Termokamera zobrazuje teplotní pole na povrchu objektu s přesností na 0,1 °C.

Oddělení rizikového inženýrství nabízí stálým klientům zdarma možnost provedení termorevize zařízení pomocí infrakamery.

Pomocí termokamery se provádí kontroly zejména elektrorozvodů, kdy je možnost odhalení přetížení, začínajícího zkratu nebo jiskření ve spojích a kontaktech, příp. nerovnoměrného zatížení fází. Kontrolovat je možné i mechanické části strojů nebo úniky provozních kapalin.