Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:7 + 1 =

Požární pojištění majetku

 

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění majetku průmyslového podniku, který se svou hodnotou majetku v místě pojištění převyšující 50 milionů Kč řadí do skupiny tzv. individuálních rizik, lze sjednat ve dvou variantách rozsahu krytí.

 

Co je možno pojistit?

 • budovy,
 • technické a obchodní vybavení,
 • zásoby,
 • věci zvláštního charakteru (nosiče dat, peníze, cennosti, umělecká díla a věci zaměstnanců).


Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla,
 • vichřice, krupobití, záplava, povodeň,
 • zemětřesení, sesuv půdy, lavina, tíha sněhu, námrazy,
 • voda z vodovodního potrubí,
 • krádež vloupáním, loupež a další.
 • hašení, stržení nebo vyklizení.


Jaké výhody má požární pojištění majetku u Generali

 • Individuální přístup ve sjednávání pojistných smluv dle potřeb klienta.
 • Výhodná možnost kombinace s dalšími pojistnými produkty.
 • Spolupráce s rizikovými inženýry umožňuje minimalizovat dopad případné pojistné události.