Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:3 + 8 =

Pojištění přerušení provozu

 

Komu je požární pojištění přerušení provozu určeno?

Produkt chrání podnikatelské subjekty, které mají uzavřeno pojištění majetku.

 

Co je možno pojistit?

  • Pojistka zaručí kompenzování finanční ztráty hrubého zisku podnikatelské činnosti, které jsou způsobeny prerušením provozu v důsledku pojistné události.


Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

  • Jde o stejná rizika, na která bylo uzavřeno pojištění průmyslových rizik (typicky požár nemovitosti nebo objektu, ve kterém je provozována výdělečná činnost).


Výhody pojištění přerušení provozu u Generali

  • V souladu s charakterem provozované činnosti lze sjednat i pojištění ušlého nájemného.
  • Standardní pojištění přerušení provozu se sjednává s rozsahem pojištění FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla).
  • V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění bude vztahovat i na některá další pojistná nebezpečí, bylo-li pojištění proti takovému nebezpečí sjednáno i pro majetek.