Agenturní kancelář - Generali pojišťovna a.s.


Toto není oficiální prezentace Generali pojišťovna a.s.

Napište nám

Zadejte prosím součet těchto čísel:3 + 6 =

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele

 

Pro koho je pojištěníodpovědnosti dopravce a zasilatele určeno?

Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

 

Co je možno pojistit?

Předmětem pojištění je odpovědnost dopravce nebo zasilatele z porušení povinností vyplývajících:
  • ze zprostředkování přepravy na základě zasilatelského příkazu,
  • z porušení povinností vyplývajících z objednávky přepravy, jedná-li jako první dopravce,
  • z porušení povinností silničního dopravce při provádění tuzemské nebo mezinárodní přepravy,


Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

Proti škodám, které vzniknou porušením povinnosti v souvislosti se zprostředkováním a/nebo provedením přepravy.

Výhody pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele u Generali

  • Individuální přístup k pojistným smlouvám dle potřeb klienta a charakteru zboží.
  • Velká variabilita pojištění.
  • Pojištění platí pro nároky na náhradu škody vzniklé v tuzemsku i v Evropě, případně i celý svět.


Modelové příklady


Pojištění odpovědnosti z provádění mezinárodních přeprav
Klient má zájem o pojištění odpovědnosti z provádění mezinárodních přeprav podle Úmluvy CMR. Používá 6 vlastních vozidel/souprav, neprovádí přepravy do a/nebo ze zemí býv. Sov.svazu a na Balkán a rozhoduje se mezi limitem odpovědnosti ve výši 2.000.000 Kč nebo 5.000.000 Kč.

  Limit odpovědnosti 2 000 000 Kč Limit odpovědnosti 5 000 000 Kč
Základní roční pojistné 58 000 Kč 114 000 Kč
Množstevní sleva -10% -10%
Riziková sleva -10% -10%
Roční pojistné 46 400 Kč 91 200 Kč


Pojištění odpovědnosti mezinárodního zasilatele
Klient má zájem o pojištění odpovědnosti mezinárodního zasilatele
- ze zprostředkování přeprav
- z toho, pokud je shledán odpovědným jako první dopravce
- za následnou majetkovou újmu

a rozhoduje se mezi limitem odpovědnosti ve výši Kč 2 mil. nebo 5 mil.

Objem příjmů za 12 měsíců v mil Kč Sazba pojistného Objemový koeficient Roční pojistné
pro limit 2 000 000 Kč pro limit 5 000 000 Kč
10 2,00 o/oo 1,0 14 000 Kč neuzavíráme
50 2,00 o/oo 0,6 36 000 Kč 60 000 Kč
100 2,00 o/oo 0,4 48 000 Kč 80 000 Kč